Reference

Referenční listina KPSAG

Archiv KP SAG obsahuje cca 4000 svazků výpočtových zpráv, což představuje zhruba stejný počet úspěšně vyřešených problémů v oboru pevnosti a životnosti zařízení pro chemický průmysl, jadernou energetiku a další příbuzná odvětví.
  • Zařízení pro chemický průmysl a příbuzná odvětví
  • Zařízení pro jadernou energetiku (JE Temelín, JE Dukovany, JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice, JE Bruce Power/Kanada)
  • Zařízení pro klasickou energetiku (uhelné elektrárny, paroplynové cykly, teplárny, instalace turbín)
  • Zařízení pro vodohospodářská zařízení (čistírny odpadních vod, úpravny vod).

Dále pracovníci naší společnosti prováděli technický dozor nad dokumentací všech tlakových nádob, které byly vyráběny v Královopolské strojírně Brno. Jednalo se o dozor nad dodržováním příslušných předpisů a norem (včetně výpočtových) ve smyslu kontraktů. Byla vydávána osvědčení o schválení konstrukce každé tlakové nádoby, která byla nedílnou součástí jejich pasportů. Tlakové nádoby byly různého provedení i určení (např. tlakové nádoby pro JE, kolony, výměníky, míchadla, uskladňovací nádrže, filtry, barely na chlor i speciální nádoby). Celkový počet přesahuje tisíc kusů tlakových nádob, které byly dodávány jako součásti investičních celků i jako kusové výrobky. Jako příklad uvádíme Slovnaft Bratislava, CHZ Litvínov, Duslo Šaľa, JE Dukovany, JE Temelín, JE Jaslovské Bohunice, parní reformingy v Rusku, rafinerie v Iráku, Sýrii a další.

S převzetím projekčního oddělení bývalé mateřské společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. dne 1.10.2019 převzala KPSAG také nehmotnou část referencí této společnosti, která v období 1996-2017 realizovala více než 250 projektů s akumulovanou hodnotou přes 20 mld. Kč.