Reference

Referenční listina Královopolské SAG s.r.o.

Archiv Královopolské SAG obsahuje cca 2700 svazků výpočtových zpráv, což představuje zhruba stejný počet úspěšně vyřešených problémů v oboru pevnosti a životnosti zařízení pro chemický průmysl, jadernou energetiku a další příbuzná odvětví.
 • Zařízení pro chemický průmysl a příbuzná odvětví
 • Zařízení pro jadernou energetiku
  • Jaderná elektrárna Temelín
  • Jaderná elektrárna Mochovce
  • Jaderná elektrárna Dukovany
  • Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice
  • Další
Dále pracovníci naší společnosti prováděli technický dozor nad dokumentací všech tlakových nádob stabilních, které byly vyráběny v Královopolské strojírně Brno. Jednalo se o dozor nad dodržováním příslušných předpisů a norem (včetně výpočtových) ve smyslu kontraktů. Byla vydávána osvědčení o schválení konstrukce každé tlakové nádoby, která byla nedílnou součástí jejich pasportů. 

Tlakové nádoby byly různého provedení i určení (např. tlakové nádoby pro JE, kolony, výměníky, míchadla, uskladňovací nádrže, filtry, barely na chlor i speciální nádoby). Celkový počet přesahuje tisíc kusů tlakových nádob, které byly dodávány jako součásti investičních celků i jako kusové výrobky. Jako příklad uvádíme Slovnaft Bratislava, CHZ Litvínov, Duslo Šaľa, JE Dukovany, JE Temelín, JE Jaslovské Bohunice, parní reformingy v Rusku, rafinerie v Iráku, Sýrii a další.