Certifikace

CERTIFIKACE

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou EN ISO 9001:2016.