KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 13.12.2000 a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 3. září 2001 v oddílu C, vložce 40682, číslo výpisu 49361/2001. V dalším textu je společnost označována již pouze akronymem KPSAG.

Původní jádro KPSAG tvořili zaměstnanci "Výpočtového oddělení Královopolské strojírny Brno n.p.", které vzniklo již v roce 1960. Na konci 90, let přešli tito zaměstnanci, pod vedením Ing. Jaromíra Svobody CSc., do útvaru "Pevnostní výpočty Královopolské RIA a.s.". KPSAG se tak stala v roce 2000 přímou nástupnickou organizací zmíněných oddělení a útvarů, přičemž dostala do vínku veškeré know-how a reference svých předchůdců v celé šedesátileté historii. 

Dne 1.10.2019 se KPSAG rozrostla o zaměstnance oddělení projekce své původní mateřské společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. V převážné většině se jednalo o projektanty s bohatými zkušenostmi v oblasti jaderné energetiky, a to již z období výstavby JE Dukovany, JE Temelín či 1. a 2. bloku JE Mochovce. KPSAG tak byla posílena o odborníky, kteří mají dlouhodobě zvládnuté know-how technologie bloků VVER 440 a VVER 1000. Jejich nosnou zakázkou byla dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce a projekty spojené s prodloužením životnosti JE Dukovany.

Znalosti a zkušenosti zaměstnanců KPSAG však nejsou orientovány pouze na jadernou energetiku. Mezi naše zákazníky patří také firmy, které působí v oblasti energetiky klasické, chemie a petrochemie či vodohospodářství.

Společnost prochází digitální transformací, která je spolufinancována Evropskou unií.