KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 13.12.2000 a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 3. září 2001 v oddílu C, vložce 40682, číslo výpisu 49361/2001.

Při vzniku firmy její jádro tvořili zaměstnanci "Výpočtového oddělení Královopolské strojírny Brno n.p.", které vzniklo již v roce 1960. Posléze přešli zaměstnanci do útvaru "Pevnostní výpočty Královopolské RIA a.s.". Královopolská SAG se tak stala v roce 2000 přímou nástupnickou organizací zmíněných společností. Prakticky to znamená, že Královopolská SAG přebrala veškeré bohaté, dnes již více jak šedesátileté zkušenosti uvedených výpočtových pracovišť.

V roce 2019 se KP SAG rozrostla o část bývalých zaměstnanců své původní mateřské společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s., která byla nástupnickou organizací divize RIA Královopolské strojírny, tehdy státní podnik. V převážné většině se jednalo o projektanty s bohatými zkušenostmi v oblasti jaderné energetiky, a to již z období výstavby JE Jaslovské Bohunice, JE Dukovany a JE Temelín či 1. a 2. bloku JE Mochovce. Jedná se tak o odborníky, kteří mají dlouhodobě zvládnuté know-how technologie bloků VVER 440 a VVER 1000.